Rekisteriseloste

Pikkirii ry:n jäsenluettelon rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 § mukainen rekisteriseloste. Laadittu 12.5.2011.

1. Rekisterinpitäjä

Pikkirii ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tero Tilus
Emännäntie 34 A 8
40740 Jyväskylä
puh. 050 3635 235

3. Rekisterin nimi

Jäsenluettelo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on seuran lakisääteinen jäsenluettelo (Yhdistyslaki 11 §) sekä sisältää jäsensuhteen hoitamisessa tarvittavia tietoja jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

 • yksilöivä jäsennumero (ei henkilötunnus eikä y-tunnus)

 • jäsenen täydellinen nimi (Yhdistyslaki 11 §)

 • jäsenen nimi siinä muodossa, jota jäsen itse haluaa siitä käytettävän (arkinimi)

 • jäsenen kotipaikka (Yhdistyslaki 11 §)

 • jäsenen syntymäaika (ei pakollinen)

 • jäsenen yhdistyksen kanssa asioiva asiamies (ei pakollinen)

 • jäsenen postiosoite (ei pakollinen)

 • jäsenen sähköpostiosoite

 • jäsenyyden alkamispäivä

 • jäsenlaji

 • tieto jäsenen maksamasta liittymismaksusta ja jäsenmaksuista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Maksutiedot saadaan kirjanpidosta, jäsenyyden alkamispäivä hallituksen pöytäkirjoista, muut tiedot jäseneltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten jäsenluettelotiedot (täydellinen nimi ja kotipaikka). Tietoja ei muutoin luovutetan eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojatuu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioilla ja fyysisillä turvamenettelyillä.